Historiek

In 1981 vroeg men aan Hugo Beckers het roer van de turnvereniging Gymsport over te nemen daar Mevr. Krahé om beroepsredenen niet langer het voorzitterschap kon waarnemen. Eén van de nieuwe activiteiten die wij in de loop van het volgende jaar oprichtten was tafeltennis.

Bij vrienden en kennissen werden 5 speeltafels geleend en opgesteld in de turnzaal. Vlug hadden wij belangstelling van volwassenen, doch nog meer van de jeugd. Op een bepaald ogenblik waren er op woensdagnamiddag 60 jongeren voor maar vijf speeltafels. Wij gingen dan op zoek naar een verantwoordelijke voor deze tak en kwamen terecht bij iemand die al jaren graag tafeltennis speelde en ook een beetje (achteraf veel) verantwoordelijkheid wilde dragen namelijk Ludo Bruynseels.

Algauw kwam KVKT te weten dat er een tafeltennisclub opgericht was en vroeg men of wij niet in hun kompetitie wilde starten. Wij kregen enkele malen gratis training en … wij startten met drie ploegen in kompetitie. Het was niet ideaal te spelen in de turnzaal ; er was te weinig licht en drinken moesten wij (stiekem) uit het flesje. Maar ja, de resultaten die wij behaalden, waren goed en de sfeer nog beter. Daar Gymsport met jazzdans wilde beginnen en er geen vrije uren meer waren in de turnzaal gingen wij op zoek naar een ander lokaal voor tafeltennis en we vonden dit wonder boven wonder heel snel bij de schuttervereniging (eigendom van Maurice en Stanske Vervoort). Aan deze laatste mensen hebben wij veel te danken, zodat wij onze sport op een aangename manier konden blijven beoefenen. Maar ja, ook deze mensen gingen op pensioen en kwamen in hun eigendom (ons lokaal) wonen, zodat wij nogmaals op zoek moesten naar een andere speelruimte. Terug naar de turnzaal en nu zoeken naar een definitieve oplossing voor onze sport.

In 1992 heeft onze tafeltennisvereniging met ondersteuning van Gymsport en BGJG doch ook met het gemeentebestuur van Ranst een lokaal neergezet. Hierover leest U meer hieronder in het stuk Oprichting VZW en bouwen van het lokaal. Hoewel wij reeds een goede bezetting kenden kwam een club van Emblem vragen of zij niet bij ons konden aansluiten. Zij speelden namelijk in de kantine van een voetbalploeg van Emblem en deze was afgebrand. Deze nieuwe wind heeft zowel voor de bestaande club als voor zijn nieuwkomers niets dan positieve elementen opgebracht zowel wat aantal, sfeer als inbreng betreft. Nu hebben wij 12 senioren- en 3 jeugdploegen in competitie maar ook talrijke recreatieve spelers.

Oprichting VZW en bouwen van het lokaal

De “Vereniging zonder Winstoogmerk ORKA” werd in juni 1990 opgericht met volgende verenigingen : Tafeltennis, Gymsport en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

De benaming ORKA is de afkorting van Oelegemse Recratieve en Kompetitieve Aktiviteiten. Volgende beheerders zitten in de Raad van Bestuur namens ORKA tafeltennis : Hugo Beckers (voorzitter), Leung Wing Tung, Chris Lauwereys, Luc d”Hooge en François Cornand. De grond is eigendom van de gemeente.

Orka vzw heeft hier een “recht van opstal” van 29 jaar. Het gebouw is eigendom van Orka vzw. Afbetaling van de bouwlening gebeurt met:

 • drankinkomsten kantine
 • giften van sporadische verhuring aan andere verenigingen
 • huurgelden van verenigingen indien er geen drankverbruik is
 • huurgeld van de gemeente

Wie zijn de voornaamste werkers dit dit lokaal gebouwd hebben : Luce Pauwels, Jacques Baele, Jan Van Dijck, Hugo Beckers, Ludo Bruynseels, Harry Huyskens, Tuan Nguyen, Walter Denckens, Paul Teunen, Chris Lauwereys, Kris Sels, Hugo Ruymaekers, Martin De Poorter, Guy en Jo Van de Putte. Anderen hebben sporadisch ook een handje toegestoken.

Verloop der werkzaamheden

 • 23 maart 1991: beginnen met het uitgraven van de funderingsputten en het ijzervlechten.
 • april: beton storten, stalen constructie en metselen binnenmuren
 • mei: buitenmuren, dak leggen en roofing
 • juni: metselen binnenmuren kantine
 • juli: betonvloer wordt gelegd en voegen binnenmuren
 • augustus: toog metsen, voegen buitenmuren, schuifwand wordt geplaatst tussendoor plaatsen centrale verwarming en elektriciteit
 • september: plaatsen buitendeur en – ramen, binnendeuren, plafond kantine
 • oktober: dak van toog, vloer in kantine en binnenschilderwerken
 • 9 november: alles wordt opgekuist
 • 16 november: de eerste tafeltenniswedstrijd in ons nieuw lokaal wordt gespeeld.

De stalen constructie, centrale verwarming, dakroofing en betonvloer werd uitgegeven, de rest werd in eigen beheer gedaan. In totaal werden er 3138 werkuren op de werf gepresteerd (zonder de elektriciteitwerken tussendoor door Jan Van Dijck gelegd en de vele vergaderingen die dit project met zich meebracht).