Algemeen nieuws

Herstart van website 2016

  • Afdrukken

Afgelopen jaren hebben we heel wat beveiligingsproblemen gehad met onze website, en jammer genoeg hadden we niet altijd de tijd om onze gegevens up to date te houden.

Hierbij willen we onze website terug nieuw leven inblazen. De oude artikels staan voorlopig niet meer online, maar ver weg in een archief, waarvan we hopen om die later ooit es terug te zetten.

Onze voornaamste focus nu, is terug het nieuws online te brengen, en ook tenminste algemene, nuttige informatie voor te buitenwereld terug zichtbaar te maken.

De layout, en vele foto's die we hadden, zullen langzaam, stap voor stap opnieuw opgebouwd worden, maar we hopen er stap voor stap terug te geraken.

Voorlopig is er geen afgesloten gedeelte voor leden met ons clubblad, omdat we hiervoor ook de beveiliging opnieuw moeten bekijken. We hopen dit deel ook in de toekomst te herintroduceren.

Mensen met inspiratie of een hulpvaardige hand zijn zeker welkom voor onze website terug mooi en functioneel te maken!